Κατηγορίες
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΠ ΑΝΟΔΟΣ Κοιν.Σ.Επ.

H Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ΕΠ ΑΝΟΔΟΣ Κοιν.Σ.Επ. ιδρύθηκε από άτομα με οπτική αναπηρία και η πλειοψηφία των μελών αποτελείται από ΑμεΑ έχει σκοπό την ουσιαστική απασχόληση των ατόμων από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Κόντρα στη οικονομική κρίση και στον κοινωνικό αποκλεισμό δημιουργεί θέσεις εργασίας για ΑμεΑ, έχοντας ως κυριότερους στόχους την ανάπτυξη και την ανάδειξη των καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων τους.

Οι δάσκαλοι εικαστικών με τη βοήθεια των εθελοντών όπου έχουν το ίδιο όραμα με εμάς συνεισφέρουν ώστε να υλοποιηθούν οι δράσεις μας, όπως μαθήματα εικαστικών και η συμμετοχή της ΕΠ ΑΝΟΔΟΣ Κοιν.Σ.Επ. σε εκδηλώσεις. Τα μαθήματα εικαστικών καθώς και η παρουσία μας σε εκδηλώσεις αποσκοπούν στην ανάπτυξη των δημιουργικών ικανοτήτων, τη χαρά της δημιουργίας, της προσωπικής αναγνώρισης, και της ολοκλήρωσης ενός ομαδικού κοινού στόχου. Οι χειροποίητες δημιουργίες παρουσιάζονται μέσω της σελίδας ArtFull Hand.