Πρακτικά τρίτης Γεν. Συνέλευσης. ( 27-4-2018 )

Πρακτικά τρίτης Γεν. Συνέλευσης. ( 27-4-2018 )

 

Κύρια Θέματα:

  • Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη μελών

 

Επισυναπτόμενα αρχεία:IMG_20180623_0005 IMG_20180623_0006