Πρακτικά τέταρτης Γεν. Συνέλευσης. ( 15-5-2018 )

Πρακτικά τέταρτης Γεν. Συνέλευσης. ( 15-5-2018 )

 

Κύρια Θέματα:

  • Έκδοση POS και υπηρεσιών internet banking

 

Επισυναπτόμενα αρχεία:IMG_20180623_0007 IMG_20180623_0008