Πρακτικά πεμπτης Γεν. Συνέλευσης. ( 20-6-2018)

Πρακτικά πεμπτης Γεν. Συνέλευσης. ( 20-6-2018)

 

Κύρια Θέματα:

  • Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη μελών

 

Επισυναπτόμενα αρχεία:IMG_20190710_0001 IMG_20190710_0002