Πρακτικά δευτερης Γεν. Συνέλευσης. ( 28-3-2018 )

Πρακτικά δευτερης Γεν. Συνέλευσης. ( 28-3-2018 )

Κύρια Θέματα:

  • Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη μελών

 

Επισυναπτόμενα αρχεία:IMG_20180623_0003 IMG_20180623_0004