Πρακτικά

Λίστα πρακτικών & συνημένα.

 

Σε αυτή την σελίδα θα αβρείτε τα πρακτικά των δράσεων της ΚΟΙΝΣΕΠ σε μορφή PDF καθώς και τον απολογισμό.